079 - 343 66 61 Stel uw vraag Tender selectie advies 

Het wettelijke Bel-me-niet register

Bedrijven

Als u telemarketing op de consumentenmarkt bedrijft, is uw organisatie op grond van de gewijzigde Telecommunicatiewet verplicht te schonen/ontdubbelen met het register van Bel-me-niet. Dit register wordt beheerd door de Stichting Infofilter.

Op deze pagina worden de volgende vragen beantwoord:
1. Wat gaat er veranderen?
2. Wat moet ik doen als ik ga bellen?
3. Welke heffingen worden er gerekend?
4. Wat is een Servicelicentie?
5. Hoe kan ik me aanmelden?


Wat gaat er veranderen?
Kort samengevat gaat het volgende veranderen:

  • er komt een wettelijk Bel-me-niet register voor B2C telemarketing;
  • hierin worden de contactgegevens van abonnees (natuurlijke personen) opgenomen;
  • nummerregistratie gebeurt op huishoudniveau;
  • de inschrijvingen (blokkades) zijn van onbeperkte duur;
  • u moet schonen/ontdubbelen met het register wanneer er sprake is van ongevraagde telefonische communicatie;
  • er hoeft niet geschoond/ontdubbeld te worden met het register indien wordt gebeld met een nummer, dat is verkregen in het kader van een verkoop van een product of dienst, voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten.

Hiernaast is in de gewijzigde Telecommunicatiewet ook vastgelegd dat bij elke overgebrachte communicatie de abonnee moet worden gewezen op het register en hem de mogelijkheid moet worden geboden:

  • verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens én
  • onmiddellijk te worden opgenomen in dit Bel-me-niet register

Hiermee is de wet kort samengevat. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Om de bedrijven en organisaties te helpen in hun voorbereiding op de nieuwe regelgeving, heeft de OPTA een folder samengesteld. In deze folder worden de nieuwe regels uitgelegd en worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven. Alle partijen die te maken hebben met de nieuwe regelgeving zijn zelf verantwoordelijk voor de nalevering hiervan. OPTA zal actief toezicht houden op de naleving.

Wat moet ik doen als ik ga bellen?
Als u consumenten telefonisch wilt benaderen moet u vanaf 1 oktober 2009 uw belbestanden schonen/ontdubbelen met het register van Bel-me-niet. Hiervoor komen de volgende mogelijkheden:
1. ‘Markeerlicentie’ voor kleine bestanden en/of kleine gebruikers,
2. ‘Downloadbestand’ voor middelgrote en grote bestanden en/of gebruikers.

Bij de markeerlicentie biedt u uw bestand aan voor ‘markering’ (uploaden). Bel-me-niet gaat uw bestand automatisch markeren. Na verwerking kunt u uw bestand weer downloaden. In het bewerkte bestand is door Bel-me-niet per telefoonnummer aangegeven of een telefoonnummer wel/niet is geblokkeerd. Ook worden de verschillende deelblokkades per nummer aangegeven. Geblokkeerde telefoonnummers mogen niet worden gebeld. Bel-me-niet verwijdert de geblokkeerde telefoonnummers niet. U dient zelf aan de hand van de markeringen de nummers te verwijderen. Dit bestand mag tot 4 weken na levering door Bel-me-niet worden gebruikt. Na 4 weken dient opnieuw het bestand te worden geschoond/ontdubbeld.

Bij de downloadbestand kunt u het gehele bestand van het bel-me-niet aanvragen en downloaden. U dient vervolgens zelf het belbestanden te schonen/ontdubbelen. Dit bestand mag voor een specifieke adverteerder/merk en voor een specifieke campagne worden gebruikt. Ook dit bestand mag tot 4 weken na uitgifte van het downloadbestand worden gebruikt. Na 4 weken moet opnieuw het bestand van Bel-me-niet worden aangevraagd en worden gedownload voor schoning/ontdubbeling.

Voor gebruik van dit register moet een heffing worden betaald. De heffingen die in rekening worden gebracht, zijn in een ministeriële regeling vastgelegd.

Als u consumenten telefonisch benadert, dient u de abonnee te wijzen op het Bel-me-niet register en dient u hem de mogelijkheid te bieden om verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens én onmiddellijk te worden opgenomen in dit Bel-me-niet register. De gegevens van de abonnees die opgenomen willen worden in het Bel-me-niet register dient u in een bestand aan te leveren aan Bel-me-niet. Bel-me-niet maakt hiervoor een uploadmogelijkheid. Hiervoor dient u zich aan te melden (voor toegang). Na registratie en na akkoord te gaan met de voorwaarden, krijgt u toegang tot het register voor het aanleveren van bestanden. U ontvangt enkele dagen na registratie een overeenkomst, die u getekend moet retourneren. Het aanbieden/uploaden van bestanden is kosteloos.

Welke heffingen worden er gerekend?
Voor gebruik van dit register moeten heffingen worden betaald. De heffingen die in rekening worden gebracht, zijn in een ministeriële regeling vastgelegd. De heffingen kunnen tussentijds worden aangepast.

Pakket Heffing (in euro’s, ex btw)
Uploadlicentie  
Alleen te gebruiken voor het aanbieden van blokkadebestanden Geen heffing
Markeerlicentie  
Markeer pakket 1 per jaar en max. records 10.000 550,00
Markeer pakket 2 per jaar en max. records 25.000 1.250,00
Markeer pakket 3 per jaar en max. records 75.000 2.600,00
Downloadlicentie  
Jaartarief 'download' (per jaar, per merk) 1.000,00
Tarief per keer 'download' (per keer, na jaartarief, per merk) 1.500,00
Servicelicentie  
Servicelicentie (per jaar) 3.500,00
Alleen te gebruiken door leden van WGCC en leden van
DDMA voor servicedoeleinden
 


Wat is een Servicelicentie?

Leden (callcenters) van het WGCC en leden (callcenters en databewerkers) van DDMA kunnen zich aanmelden voor een servicelicentie. Callcenters kunnen met deze servicelicentie tussentijds de belbestanden extra schonen. Alleen initieel geschoonde/ontdubbelde bestanden mogen extra worden geschoond/ontdubbeld. Hiermee kunnen callcenters de laatste wijzigingen verwerken. Ook kunnen de callcenters de geldigheidsduur van de bestanden eenmalig verlengen met 4 weken. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden de laatste consumenten van het belbestand nog te benaderen, waarbij het niet is gelukt deze te bereiken in de periode van 4 weken. Alleen de initieel geschoonde/ontdubbelde bestanden mogen met vier weken worden verlengd. Callcenters mogen de bestanden niet gebuiken voor het initieel schonen/ontdubbelen en moeten de verlengde bestanden doorgeven aan Bel-me-niet. Op de uitvoering wordt gecontroleerd.

Databewerkers kunnen met de servicelicentie het bestand schonen/ontdubbelen dat wordt gebruikt voor levering aan adverteerders. De databewerkers kunnen geschoonde/ontdubbelde belbestanden aan adverteerders leveren. Deze adverteerders moeten bij Bel-me-niet geregistreerd staan en een downloadlicentie hebben. De databewerkers geven aan Bel-me-niet door voor welke adverteerders het servicelicentie-bestand is gebruikt. De adverteerders ontvangen van Bel-me-niet een factuur voor de download (zie heffingen van download voor jaartarief en tarief per download). Er mag niet geschoond/ontdubbeld worden geleverd aan adverteerders die niet bij Bel-me-niet niet bekend zijn. Op de uitvoering wordt gecontroleerd. Hiermee worden databewerkers in staat gesteld de schoning/ontdubbeling voor adverteerders uit te voeren.

Hoe kan ik me aanmelden?
Om gebruik te maken van een licentie of een combinatie van licenties van Bel-me-niet moet u zich registreren. Na uw aanmelding en na akkoord gegaan te zijn met de algemene voorwaarden, ontvangt u een bevestigingsemail met toegangscode en wachtwoord. Binnen enkele dagen na registratie ontvangt u per post een factuur voor de heffing en een overeenkomst. De factuur dient u voor 1 oktober 2009 te betalen en de getekende overeenkomst dient u voor 1 oktober 2009 te retourneren. Vanaf 1 oktober 2009 krijgt u direct toegang tot Bel-me-niet.

Bron: Bel-me-niet