Stel je vraag Tender selectie advies 

Databeveiliging en privacy: wat gaat er volgens de wet veranderen?

De wetgeving rondom databeveiliging is in 2016 aangescherpt. Op Europees niveau komt in 2018 nog strengere wetgeving met betrekking totdatabewerking en privacy.

Meldingsplicht

Op het moment dat je weet of het vermoeden hebt dat er data, die jij in je beheer hebt op straat komt te liggen, heb je de plicht om dit te melden aan de eigenaar van de data. Het gaat daarbij in het bijzonder over persoonsgegevens. Heel normaal natuurlijk. Wij maken hier al jaren afspraken over met onze klanten. Maar begin 2016 kregen we het verzoek van een van onze opdrachtgevers om een aanvulling op ons contract te ondertekenen. Ze vroegen om een verklaring dat wij ISO-gecertificeerd zijn. Als extra zekerheid.

ISO-gedachte

Voor de ISO-certificatie zijn er gesprekken geweest met beslissers binnen ons bedrijf en met een afvaardiging van mensen ‘op de werkvloer’. Opvallend snel werden zo onze processen in kaart gebracht en werden de zwakke plekken duidelijk. Het gaf een goed inzicht in hoe SalesQ functioneert. Het hele proces naar ISO maakt medewerkers meer betrokken bij de bedrijfsvoering en gezamenlijk denk je na over hoe je zo veilig en efficiënt mogelijk kan werken.

Het voordeel van een ISO-gecertificeerd bedrijf!

Op naar 2018

De ISO-gedachte helpt ook om onszelf en onze klanten voor te bereiden op de veranderingen in 2018. Europese wetgeving gaat verder m.b.t. het verkleinen van risico's op lekken en aanscherping van de privacy. In de consumentenmarkt was privacy al een belangrijk issue, maar in 2018 gaat onder de definitie 'persoonsgegevens' ook bedrijfsgegevens vallen.

Waar moet je op letten?

In een notendop verandert er niet zo veel aan de huidige privacywetgeving; we moeten vooral méér en beter om toestemming gaan vragen. Die toestemming moet expliciet gegeven worden, met een actieve handeling. Verder moeten persoonsgegevens beter beveiligd worden en zijn de boetes bij inbreuken ontzettend verhoogd.

  • Documentatieplicht: Bedrijven hebben een documentatieplicht en moeten met documenten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de Europese wet te voldoen.
  • Actieve goedkeuring: Voor elk type content moeten er aparte opt-in aanvinkhokjes komen.
  • Bewerkersovereenkomst: Wanneer de persoonsgegevens worden gebruikt door een derde partij blijft deze overeenkomst verplicht en hierin komt ook te staan dat de persoonlijke data nauwkeurig moet zijn. Hier ligt dus een uitdaging om gegevens op peil te houden.
  • Profilering: Als de persoonsgegevens gebruikt worden om er profielen mee te bouwen, moeten de persoon geïnformeerd worden over de profilering en de gevolgen daarvan.

Vraag het aan SalesQ

Wij zijn er klaar voor! Geheel in de ISO-gedachte hebben wij onze zaakjes op orde. U heeft tot mei 2018 de tijd om opt-ins te verzamelen en nieuwe klanten te binden.
SalesQ, hét internationaal full service salesbedrijf, kan u daarbij helpen. Vul het getoonde reactieformulier in of neem telefonisch contact op met een SalesQ consultant via 023 - 711 32 00.

Direct contact

SalesQ is een internationaal full service salesbedrijf, gespecialiseerd in pre-sales, sales en after sales.

Paul Krugerkade 45a
2021 BN Haarlem
Contactpersoon: Hans Berbée
023 - 711 32 00
h.berbee@salesq.nl

Bezoek onze website

Vraag het aan SalesQ

Aanhef *